Få en god start på alkoholbehandling med en afrusning

Få en god start på alkoholbehandling med en afrusning

Et vigtigt led i en hver form for misbrugsbehandling er afgiftning. Ved en afgiftning vænnes kroppen på skånsom vis af med det stof, af hvilket den er blevet afhængig. For alkoholikeres vedkommende benævnes afgiftnings forløbet ”afrusning”.

Hvordan foregår afrusning?

Når et menneske er blevet så afhængigt af alkohol, at fraværet af alkohol i kroppen medfører svære abstinenser med voldsomme sygdomslignende symptomer (og, i værste fald, delirium tremens), er det nødvendigt at foretage en såkaldt afrusning.

Det kan være rigtig risikabelt for en alkoholiker at stoppe sit indtag af alkohol fra den ene dag til den anden uden at have lægelig supervision. En korrekt udført afrusning består i medicinsk behandling af de voldsomme abstinenser, og der kan også optræde andre former for behandling, for eksempel i form af massage, akupunktur, lune bade og andet, som kan lindre abstinenserne.

Formålet er at få den misbrugsramte igennem den periode, hvor de fysiske abstinenser er værst, på en så skånsom og lempelig måde som muligt. Samtidig vil en afrusning foregå under nøje overvågning af sundheds fagligt personale, således at der kan gribe ind, hvis abstinens tilstanden udvikler sig.

Hvad sker der efter afrusning?

Hvis der er indgået aftale om et behandlings forløb som opfølgning på afrusningen (hvilket anbefales, hvis denne skal have varig effekt), vil den misbrugsramte blive indskrevet til behandling på et misbrugscenter. Behandlingscenter Søby Park er et misbrugscenter med speciale inden for – og mange års succesfuld erfaring med – behandling af alkoholikere. På Behandlingscenter Søby Park kan du som alkoholiker få tilbudt et behandlingsforløb af typisk fem ugers varighed, i løbet af hvilket du vil modtage såvel individuel behandling som gruppeterapi. Målet med denne behandling er at hjælpe dig til at bygge din tilværelse op på ny – uden alkohol og misbrug.

Du kan læse mere om afrusning, afvænning og alkoholbehandling på behandlingscentersoebypark.dk